Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Φιλοσοφία - Ερωτήσεις επανάληψης 2015Ακολουθούν ερωτήσεις που είναι βασισμένες στο σχολικό βιβλίο και σε όσα διδαχθήκαμε τη φετινή χρονιά. Είναι χωρισμένες κατά κεφάλαιο και ενότητα αντίστοιχα.


Κεφάλαιο 1ο

Ξεκινώντας από την απορία
Ενότητα 1
1. Τί είναι η φιλοσοφία; Ποιό είναι το εργαλείο της; (σελ.9)

Ενότητα 2
1. Μελετώντας το κείμενο 2 (σελ. 17) να αναφερθείτε στη διαφοροποίηση που εκφράζει ανάμεσα στον φιλόσοφο και τον επιστήμονα.

Ενότητα 3
1. Ποιοί είναι οι κλάδοι της φιλοσοφίας και τί πραγματεύεται ο καθένας από αυτούς; (σελ. 19)
2. Ποιά είναι η αναγκαιότητα των επιχειρημάτων; (σελ. 20)
3. Ποιά είναι η βασική δομή ενός επιχειρήματος; (σελ. 20)
4. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επιχείρημα έγκυρο; (σελ. 20)


Ενότητα 4

1. Με ποιόν τρόπο περιγράφει ο Πλάτωνας τη μοίρα του φιλοσόφου; (Θεωρία του σπηλαίου) (σελ. 24)Κεφάλαιο 2ο 

Κατανοώντας τα πράγματα

Ενότητα 2
1. Τί είναι λέξη; (σελ. 35)
2. Ποιά είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις και τις έννοιες; Τί είναι έννοιες; (σελ. 36)


Ενότητα 5 (σελ. 53-55)
1. Να αποσαφηνίσετε τους όρους: Πλάτος και βάθος μιας έννοιας, δώστε παράδειγμα.
2. Τί είναι η «ειδοποιός διαφορά»;
3. Αν συγκρίνουμε δύο έννοιες κατά το πλάτος τους ποιές σχέσεις μπορούν να έχουν μεταξύ τους;  Παραδείγματα
4. Όσον αφορά το βάθος ποιές σχέσεις είναι δυνατόν να έχουν οι έννοιες;
5. Οι απλές δηλωτικές προτάσεις σε ποιές μορφές διακρίνονται; Παραδείγματα
6. Τί ονομάζουμε συλλογισμούς; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους;
7. Εξηγείστε τους όρους: «ελάσσων όρος», «μείζον όρος», «μέσος όρος».
Κεφάλαιο 3ο 

Αναζητώντας τη γνώση
Ενότητα 1
1. Τί ονομάζουμε σκεπτικισμό; (σελ 60)
2. Να παρουσιάσετε τη συλλογιστική πορεία του Καρτέσιου (Ρενέ Ντεκάρτ) που τον οδήγησε στο επιχείρημα «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» και να εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία του «μοχθηρού δαίμονα». (σελ 62-63)

Ενότητα 3
1. Ποιά είναι κατά τους ορθολογιστές η πηγή της γνώσης μας για τον κόσμο και ποια είναι, ειδικότερα, για τον Πλάτωνα; (σελ. 79)
2. Τί πρεσβεύει το φιλοσοφικό ρεύμα του εμπειρισμού; Κύριοι εκπρόσωποι. (σελ. 81)
3. «Ο νους δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας «άγραφος χάρτης» (tabula rasa)»: α) ποιός φιλόσοφος υποστήριξε την άποψη αυτή; β) σε φιλοσοφικό ρεύμα ανήκε; γ) αναπτύξτε με δικά σας λόγια την άποψη του. (σελ. 82)
4. Ποιές θέσεις συνθέτει η θεωρία του Καντ; (σελ. 84)

Κεφάλαιο 5ο 

Ανακαλύπτοντας τον νου
Ενότητα 1
1. Γιατί η μεταφυσική δεν ταυτίζεται με καμιά από τις επιστήμες; (σελ. 116)
2. Γιατί η μεταφυσική είναι η πρώτη επιστήμη; (σελ. 116)
3. Με ποιο τρόπο ορίζεται η επιστήμη; Ποιο είναι το γνώρισμα της μεταφυσικής; (σελ. 116)

Ενότητα 2
1. Τί αναφέρει ο Ντεκάρτ στη θεωρία του, που περιγράφεται ως δυϊσμός ή θεωρία της αλληλεπίδρασης; (σελ. 122)

Ενότητα 3
1. Τί ονομάζεται μονισμός; (σελ. 124)
2. Ποιά είδη μονισμού υπάρχουν; (σελ. 124)
3. Τί πρεσβεύει ο υλισμός; (σελ. 124)
4. Ποιές είναι οι διάφορες παραλλαγές υλισμού; (σελ. 124- 126)
Κεφάλαιο 6ο 

Αξιολογώντας την πράξη
Ενότητα 1
1. Τί ονομάζουμε ωφελιμισμό; (σελ. 142)
2. Τί ονομάζουμε κατηγορική προσταγή; (σελ. 143)
3. Σύμφωνα με τον Καντ «πρέπει κάθε υποκείμενο να πράττει έτσι, ώστε να μεταχειρίζεται πάντοτε όλους τους άλλους ανθρώπους – όπως και τον εαυτό του – ως σκοπούς και όχι μόνο ως μέσα των πράξεών του». Με ποια επιχειρήματα κατέληξε ο Γερμανός φιλόσοφος σε αυτή τη θέση; (σελ. 144)
4. Ποια είναι η άποψη του Αριστοτέλη για την αρετή; Να την αναδιατυπώσετε σύντομα. (σελ. 145)


Κεφάλαιο 7ο 

Ορίζοντας το δίκαιο


Ενότητα 2
1. Ποια είναι η λειτουργία του Συντάγματος στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας; (σελ. 176)


Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Η ΜασονίαΑ' Λυκείου
Ενότητα 38

Η Μασονία ή Μασονισμός ή Τεκτονισμός είναι μια παγκόσμια οργάνωση που εμφανίζεται κατά το Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Ονομάζεται έτσι, γιατί στην αρχή της εμφάνισής της μιμήθηκε τα μεσαιωνικά «κλειστά» σωματεία των οικοδόμων (masson= τεχνίτης, τέκτονας). Χρησιμοποίησε τη συνθηματική τους γλώσσα και καθιέρωσε συνθηματικό λεξιλόγιο και μυστικά σύμβολα. Συνδέθηκε με τη φραγκική φεουδαρχία, δηλαδή τους ευγενείς, στων οποίων τη γλώσσα η λέξη «φραγκ» σήμαινε «ελεύθερος» και «γνήσιος». Γι' αυτό η οργάνωση αυτή λέγεται και «Ελευθεροτεκτονισμός» (Free Masonry). Οι χώροι σύναξης των μελών της ονομάζονται Στοές.

Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της Μασονίας έγινε το 1717 στην Αγγλία, -που είναι στην ουσία η πατρίδα της- όπου άρχισε να αναπτύσσει πολιτική δράση, υποστηρίζοντας τη βρετανική πολιτική. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο, ιδρύοντας Στοές και διεισδύοντας στην πολιτική και κοινωνική ζωή κάθε χώρας. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε η «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» υπό τον τίτλο «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, εν Ανατολή Κερκύρας. 1811» και αργότερα στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα (1863)

Ακολουθεί ένα ντοκιμαντέρ του History Channel  σε δύο συνέχειες, όπου περιγράφεται όλη η ιστορική διαδρομή της μυστικιστικής αυτής οργάνωσης. 
Παρουσίαση της διδακτικής ενότητας σε φύλλα παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα...