Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Θρησκευτικά: Νέα προγράμματα Σπουδών για όλες τις βαθμίδες για το 2020-21


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


1. Η επιστημονική επιτροπή συγκροτήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στις 19/12/2019 (Απόσπασμα Πρακτικού 52/19-12-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ/ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13322/19-12-2019) με έργο της,

α) Την εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών
...
5. Η επιτροπή, έχουσα γνώση όλων αυτών των προβλημάτων, έπρεπε να επιλέξει ή να επέμβει διορθωτικά στα ΑΠΣ και βιβλία που είχαν συνταχθεί σχεδόν δύο δεκαετίες πριν (να επέμβει καταχρηστικά μεν, διότι δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από το ΣτΕ, μη υπαρχούσης προσφυγής, υποχρεωτικά, δε, κατά το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ και ενώπιον του κινδύνου νέας προσφυγής) ή να επέμβει αναθεωρητικά στα ΠΣ του 2017, που πάσχουν μεν ως προς το ζήτημα της μη σαφούς καλλιέργειας θρησκευτικής συνείδησης των ορθοδόξων μαθητών και της μη διακριτής διδασκαλίας των άλλων θρησκειών (όπως έκρινε το Σ.τ.Ε., γεγονός που δεσμεύει τα μέλη της Επιτροπής), αλλά όμως, είναι συμβατά με σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πρόσφατη στατιστική έρευνα, έχουν γίνει ασμένως αποδεκτές από τη μεγάλη μερίδα των θεολόγων εκπαιδευτικών. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να εργαστεί επί των ΠΣ του 2017, τηρώντας αυστηρά και απαρέγκλιτα τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Το έργο ήταν επίμοχθο, δεδομένου του γεγονότος ότι: α) έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, β) έπρεπε να ελεγχθούν διονυχιστικά ΠΣ και «Φάκελοι» για απάλειψη όλων εκείνων των στοιχείων που οδήγησαν στην ακύρωση των ΠΣ ενώ γ) έπρεπε να προσεχθεί το παιδαγωγικό και διδακτικό μέρος όπως, επί παραδείγματι, η ισορροπία Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και διδακτέας ύλης που απέμεινε μετά τις επεμβάσεις, και όποιου άλλου παιδαγωγικού και διδακτικού ζητήματος προέκυπτε.


 Συνοπτικά οι κύριες αλλαγές:


 • Διαμόρφωση γενικών σκοπών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ
 • Αφαίρεση θεμάτων που δεν αφορούν την ορθόδοξη πίστη σε Δημοτικό, Α και Β΄Γυμνασίου και Α΄ και Γ΄ Λυκείου
 • Μείωση Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) κατ’ αντιστοιχία αφαίρεσης συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με την απόφαση του Σ.τ.Ε.
 • Εναρμόνιση βιβλίου μαθητή και Θεματικών Ενοτήτων με το προτεινόμενο ΠΣ
 • Αναδιάταξη ύλης και αντιμεταθέσεις κειμένων μεταξύ όλων των τάξεων
 • Διαγραφή θεματικών ενοτήτων (ΘΕ) ή υποενοτήτων και πρόσθεση νέων ΘΕ, όπου δει, ή κατάτμηση ΘΕ σε μικρότερες
 • Συγχώνευση ομοειδών ενοτήτων
 • Εισαγωγή νέου υλικού (γραπτών και πολυτροπικών κειμένων), σε βιβλία από επιλεγμένες ενότητες παλαιοτέρων βιβλίων μαθητή αλλά και άλλες πηγές
 • Τροποποίηση τίτλων
 • Διαγραφή κειμένων, εικόνων, τραγουδιών, ποιημάτων για λόγους που συνδέονται όχι μόνο με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. αλλά και αναθεωρητικά προς την εν γένει σχέσητους με το περιεχόμενο των ενοτήτων των μαθημάτων καθώς και λαμβάνοντας υπ’όψιν την εμπειρία από την εφαρμογή τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος
 • Μετατροπή του «Φακέλου Μαθητή» σε «Βιβλίο Μαθητή»
 • Αλλαγή εξωφύλλων
 • Διόρθωση αβλεπτημάτων, ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, παραλείψεων κ.ο.κ

Όμως, το μεγάλο στοίχημα για την επιτροπή αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών δεν τελειώνει εδώ. Το δυσκολότερο πρόβλημα είναι πως τα νέα Προγράμματα Σπουδών απαιτούν νέα βιβλία και, σύμφωνα με τους χρόνους που συνήθως χρειάζονται, θα είναι πολύ δύσκολο να έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της νέας χρονιάς.

Η Ν.Κεραμέως θα κάνει ότι και ο Ν.Φίλης όταν εισήγαγε τα νέα προγράμματα το 2016 αλλά άφησε τους μαθητές για έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς βιβλία μοιράζοντας φωτοτυπίες και σελίδες από το διαδίκτυο ή θα πετύχει να έχουν τα σχολεία και νέα προγράμματα και νέα βιβλία στην ώρα τους; 

Ακολουθούν τα επίσημα κείμενα του Ι.Ε.Π για όποιον επιθυμεί να τα μελετήσει.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΠρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» για τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών


Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος "ΚΑΙΡΟΣ"
Ελ. Βενιζέλου 59Α, Τ.Κ. 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Ιστοσελίδα:http://www.kairosnet.gr
Email:kairos.theologoi@gmail.com & kairosnet.gr@gmail.com
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών
Σε προηγούμενη ανακοίνωση του στις 28 Ιανουαρίου 2020, ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» επικεντρώθηκε στο μήνυμα της εκκλησιαστικής εορτής των Τριών Ιεραρχών και τη σημασία της για την Παιδεία και την Εκπαίδευση. Λόγω της βαρύτητας του θέματος της εκκλησιαστικής εορτής περιοριστήκαμε σε μια απλή αναφορά στο ζήτημα της πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής γύρω από τις υποχρεώσεις των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε αυτή την ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώσαμε την άποψη ότι η πρόβλεψη για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την ημέρα αυτήν αποτελεί θετική εξέλιξη. Ταυτόχρονα επισημάναμε τον κίνδυνο υποβάθμισης της εορτής, με την καθιέρωση, για πρώτη φορά, της τήρησης του ωρολογίου προγράμματος μετά το πέρας των όποιων εκδηλώσεων.
Αποτιμώντας τις εμπειρίες που καταγράφτηκαν κατά τον φετινό εορτασμό, επανερχόμαστε στο θέμα, για να διευκρινίσουμε περαιτέρω τη θέση μας.
Όπως είναι γνωστό, ήδη από την εποχή της καθιέρωσης της σχολικής εορτής, κατά την ημέρα των Τριών Ιεραρχών δεν γινόταν μαθήματα. Το Υπουργείο Παιδείας όριζε με διάφορους τρόπους τη δυνατότητα των σχολείων να πραγματοποιούν εκδηλώσεις τόσο κατά την παραμονή, όσο και κατά την ημέρα της εορτής. Εξαίρεση αποτέλεσε η περυσινή χρονιά, κατά την οποία δεν προβλέπονταν εκδηλώσεις κατά την ημέρα της εορτής. Με την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή ορίζεται πλέον ότι κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις και κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, εκκλησιασμός. Ταυτόχρονα όμως ορίζεται ότι κατά τα λοιπά τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Η τελευταία ρύθμιση έρχεται να διαφοροποιήσει αποκλειστικά τη συγκεκριμένη σχολική εορτή από όλες τις υπόλοιπες, κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα. Η αλλαγή αυτή, «ειδικά» για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, τελικά την υποβαθμίζει και αποτελεί εκτροπή από το πραγματικό νόημά της. Αυτό δείχνει και η εμπειρία από τον φετινό εορτασμό, κατά τον οποίο καταγράφτηκε η δυσφορία της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο για τις παλινωδίες του Υπουργείου όσο και για το «στρίμωγμα» των όποιων εκδηλώσεων, οι οποίες ορίστηκαν ως μια δυνητική επιλογή, στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος.
Αναμφίβολα, τα πράγματα περιέπλεξε και η ατυχής δήλωση του Αρχιεπισκόπου περί αργιών και τεμπέληδων, η οποία προσέβαλε την εκπαιδευτική κοινότητα, σε μια στιγμή κατά την οποία ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την αναμόρφωση και την ενίσχυση της εορτής. Θεωρούμε ότι τέτοια θέματα, τα οποία αφορούν στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας,  πρέπει να αντιμετωπίζονται με περίσκεψη, διάλογο με τους εμπλεκομένους και χωρίς βιαστικές κινήσεις ή δηλώσεις.
Θεωρούμε επιβεβλημένη τη μόνιμη θέσπιση της 30ής Ιανουαρίου ως ημέρας της Παιδείας και των Γραμμάτων, με αφορμή τόσο την εκκλησιαστική εορτή όσο και την ιστορική παράδοση της εκπαίδευσης τουλάχιστον των τελευταίων 180 χρόνων. Κατά την ημέρα αυτή θα γίνονται εορταστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και όχι μαθήματα, όπως ακριβώς σε όλες τις σχολικές εορτές.
Η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί έτσι να έχει τη δική της εορτή, ως ημέρα της Παιδείας και των Γραμμάτων, ως μια ευκαιρία διαλόγου για την αναζήτηση σκοπού, νοήματος και προσανατολισμού, η οποία να παραπέμπει σταθερά και γόνιμα, σύμφωνα με τους όρους των Τριών Ιεραρχών, στο όραμα για τη μεταμόρφωση και την ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι σε θέση να δώσουν νόημα και περιεχόμενο σε μια τέτοια εορτή, με δημιουργικές και ουσιαστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αγκαλιάζουν ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τοποθέτηση του κάθε μέλους της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Καρακόλης
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Καπετανάκης
Δρ Θεολογίας
Διαβάστε περισσότερα...