Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Ιπποκράτης: "Ὁ βίος βραχύς" (Vita brevis)


                                                                                                          Latin:

Ὁ βίος βραχὺς,                                                                                Vita brevis,

ἡ δὲ τέχνη μακρὴ,                                                                            ars longa,

ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς,                                                                              occasio praeceps,

ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ,                                                                        experimentum periculosum,

ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.                                                                          iudicium difficile.


O Ιπποκράτης (π. 460 π.Χ. - 360 π.Χ.)
Έλληνας γιατρός.

Ιπποκράτης


Νέα Ελληνικά:

Η ανθρώπινη ζωή είναι σύντομη, 

η επιστήμη ατέλειωτη, 

ο χρόνος λίγος,

η πείρα λαθεμένη 

και η απόφαση γεμάτη ευθύνες.

Διαβάστε περισσότερα...