Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Θρησκευτικά: Οι φάκελοι του μαθήματος για όλες τις τάξεις του σχολείου


Αναρτήθηκαν στις 8 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία" http://ebooks.edu.gr, ο Φάκελος μαθήματος, έντυπο υλικό στα Θρησκευτικά, σύμφωνα με τον τίτλο που φέρουν στο εξώφυλλο. Επίσης σύμφωνα με τον πρόλογο των συντακτών το υλικό είναι προσωρινό. Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf. Πατώντας πάνω στις εικόνες που ακολουθούν μπορείτε να ανοίξετε το σχετικό αρχείο και να το αποθηκεύσετε.

Δημοτικό


Γ΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού

ΣΤ΄ Δημοτικού

Δ΄ Δημοτικού              Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου


Γ΄ Γυμνασίου

Λύκειο


Α΄ Λυκείου
Β΄ Λυκείου


Γ΄ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα...