Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ιστορία Β΄ Λυκείου: Ερωτήσεις Επανάληψης 4ου κεφ.

 
4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποιος είναι ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  

  (απ: σελ 83. α. από "Οι νομάδες Τούρκοι.... έως πρωτεύουσα του" τέλος του α΄)

 2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος των Οθωμανών; (Γαζήδες, Γενίτσαροι)

 3. (απ: σελ 83. β. από " Η σχετική.... σελ. 84. και στρατιωτών")4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποια  τα αποτελέσματα της μάχης της Άγκυρας (1402) στο κράτος των Οθωμανών και στο Βυζάντιο.

  (απ: σελ 85, α΄ " ο σουλτάνος των Τούρκων... έως... μισού αιώνα.")

 2. Ποιες στρατιωτικές και διπλωματικές ενέργειες που επιβεβαιώνουν την επιθετική πολιτική του Μουράτ Β’;

  (απ: σελ 85, α΄ "Ο κίνδυνος άρχισε... έως... φόρου υποτελή (1426)" )

 3. Ποια είναι η τελευταία προσπάθεια των βυζαντινών προκειμένου να εξασφαλίσουν βοήθεια από τη Δύση; 

  (απ:σελ 86, α΄ "Το 1425... έως... συμφωνίες αυτές")

 4. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Μωάμεθ για να εξασφαλίσει την άλωση της Πόλης;

  (απ: σελ. 86, β΄ " Η εξέλιξη των γεγονότων... έως ... σιτηρά από εκεί")

 5. Πότε γίνεται η Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς; Ποιος είναι ο αρχηγός των αμυνομένων;

  (απ: σελ 87, β΄ " Μετά τις προκαταρκτικές... έως 1449-1453 και από Με τη γενική... έως ... δεν υπήρχε πια.)

 6. Σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι δυνάμεις των δύο αντιπάλων (Βυζαντινών και Οθωμανών) ως προς το πλήθος των πολεμιστών και τον πολεμικό εξοπλισμό τους; 

  (απ: σελ. 87, β΄ "Όμως η υπεροπλία... έως ... έκριναν τα πάντα)

 7. Ποια η αποτελεσματικότητα της βοήθειας που προσέφεραν οι Δυτικοί στους Βυζαντινούς; 

  (απ: σελ. 87, β΄ "Στην κρίσιμη... έως... Ιουστινιάνης.)

 8. Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές και με ποιους τρόπους συνεχίστηκε η επιρροή της πνευματικής παράδοσης του Βυζαντίου μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς;

  (απ: σελ. 87, γ΄ "Η πνευματική παράδοση... έως... βυζαντινό τελετουργικό.)


4.8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποιες οι συνθήκες εκδήλωσης και τα αποτελέσματα της επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης στη Δυτική Ευρώπη από το 1270 περίπου ως το 1330 (ύστερος Μεσαίωνας)

  (απ: σελ. 88, γ΄ "Η περίοδος από... έως ... μειώθηκαν σημαντικά")

 2. Περιγράψτε την εκδήλωση και τις συνέπειες του «Μαύρου Θανάτου» στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. 

  (απ: σελ. 88, γ΄ "Το μεγαλύτερο πλήγμα... έως ... ευρωπαϊκού πληθυσμού.")

 3. Ποιες οικονομικές μεταβολές, φυσικές καταστροφές και επιδημίες συντέλεσαν στην κρίση της φεουδαρχίας τον 13ο και 14ο αιώνα;

  (απ: σελ. 88 γ΄ "Η περίοδος από ... έως και σελ.89 ... και την Αγγλία.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου