Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Β' Λυκείου: 2.1 Ιερότητα (1ο δίωρο)Β΄ Λυκείου. Θ.Ε. 2 Θρησκεία
2.1 Ιερότητα


Προτεινόμενη Μέθοδος - Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Επιλέγεται η βιωματική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ.


Βιώνοντας:


Η ιερότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο και την κοινωνία.

- «Ημερολόγιο αναστοχασμού»: Κάθε μαθητής/μαθήτρια καταγράφει τις σκέψεις του/της, για το τι σημαίνει για αυτόν/αυτήν η έννοια/λέξη «ιερό» στην καθημερινή του/της ζωή, π.χ. η μητέρα είναι «ιερό πρόσωπο», τα δικαιώματά μου είναι «ιερά», κ.λπ. Κρατάει αυτά που έγραψε, με σκοπό να αναστοχαστεί πάνω σε αυτά, μετά και τις τελικές δραστηριότητες του μαθήματος.

- Εναλλακτικά:
«Έντεχνος συλλογισμός (Artful thinking)»: Οι μαθητές/μαθήτριες παρατηρούν εικόνες επιλέγουν μία ή περισσότερες και απαντούν στο ερώτημα: «Τι είναι για μένα ιερό;», αιτιολογώντας την επιλογή τους.


Νοηματοδοτώντας:


Θρησκευτικές αντιλήψεις για το ιερό.

«Ομαδοσυνεργασία»: Οι μαθητές/μαθήτριες εργάζονται σε εικόνες με την έκφραση του ιερού στον θρησκευτικό χώρο, διαβάζουν σχετικά χωρία και κείμενα (Εξ. 3, 5, Dowlat, 2014, Bhardwaj, 2013) περιγράφουν την έννοια του ιερού στη ζωή των ανθρώπων των διαφόρων θρησκειών.

- Εναλλακτικά:
«Ομαδοσυνεργασία: Στοχασμός σε ερώτημα»: «Το ‘ιερό’ στο πλαίσιο του Χριστιανισμού είναι κυρίως τόπος, χρόνος ή τρόπος;». Οι μαθητές/μαθήτριες σε ομάδες και με τη βοήθεια εικονιστικού υλικού επεξεργάζονται το παραπάνω ερώτημα και προτείνουν τη δική τους ερμηνεία.


Ο Θεός στον Μωυσή

[…] Ο Θεός όταν κάλεσε τον Μωυσή στο όρος Χωρήβ του είπε: "'Μωυσή, μην πλησιάσεις εδώ», είπε ο Κύριος. "Βγάλε τα σανδάλια σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι τόπος άγιος"[…] (Έξ. 3, 5)

Πανάγιος Τάφος - Ιεροσόλυμα

Το Χατζ (προσκύνημα), ένα γεγονός καθοριστικής σημασίας για τους Μουσουλμάνους

Ινδικό προσκύνημα στον Γάγγη
Αναλύοντας:


Διαστάσεις της ιερότητας στη ζωή των ανθρώπων.

- «Ομαδοσυνεργασία: χάρτης εννοιών»: Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν την έννοια της ιερότητας σε διάφορα κείμενα (Πλούταρχος, Σχολικό Βιβλίο Β΄ Λυκείου, ΔΕ 3, Μανωλόπουλος, 2007) και προσπαθούν να κατασκευάσουν έναν χάρτη εννοιών με τις διαστάσεις της ιερότητας (π.χ. απόλυτο, άγιο, βίωμα καθολικό κλπ).

- Εναλλακτικά:
«Ομαδοσυνεργασία – Έντεχνος συλλογισμός (Artful thinking) – Δημιουργικές ερωτήσεις»: Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν τις διαστάσεις της ιερότητας σε διάφορα κείμενα ή εικόνες και μέσα από ερωτήσεις που διατυπώνουν προσπαθούν να ανιχνεύσουν τη σχέση του ιερού με το βίωμα, την αγιότητα κ.λπ.


Εφαρμόζοντας:


Αξιολόγηση της ιερότητας στην καθημερινή ζωή πιστών και μη πιστών.

- «Κείμενο με έμπνευση»: «Ιερό: τόπος, χρόνος, τρόπος» Οι μαθητές/μαθήτριες κλείνουν τον κύκλο των αρχικών τους προβληματισμών με τα νέα δεδομένα.

- Εναλλακτικά:
«Ομαδοσυνεργασία: Απεικονίσεις με φαντασία – Σκέψου, Γράψε, Συζήτησε, Μοιράσου (TWPS): Σε ομαδοσυνεργασία γίνεται σύνταξη σύντομης λίστας για το «ιερό» και το περιεχόμενό του με βάση το ερώτημα «τι είναι ιερό για μένα;». Οι μαθητές/μαθήτριες στοχάζονται, σημειώνουν τις σκέψεις τους, τις συγκρίνουν με εκείνες που είχαν στο στάδιο της βίωσης (α΄ στάδιο), και ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου