Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Τράπεζα Θεμάτων: Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου
Άνοιξε σήμερα 26 Μαΐου 2014, για καθηγητές και μαθητές η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Στο μάθημα των Θρησκευτικών περιλαμβάνονται 302 θέματα. Τα θέματα γενικά είναι βατά, απλά χρειάζονται συνδυαστική σκέψη και σε κάποιες περιπτώσεις πονηριά, δεν είναι απαραίτητο να έχεις απομνημονεύσει κάποια τμήματα της ύλης και γι' αυτόν που έχει διαβάσει τις ερωτήσεις που δόθηκαν θα μπορέσει να γράψει έναν πολύ καλό βαθμό. 
Στο μάθημα των θρησκευτικών θα μπουν τέσσερα θέματα από τα οποία το πρώτο (1ο) και το τρίτο (3ο) θα είναι από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα άλλα δυο από το διδάσκοντα καθηγητή. Στη συνέχεια παραθέτω όχι ενδεικτικά αλλά τα κανονικά θέματα (δύο από αυτά) για να πάρουμε όλοι μια γεύση του πώς αυτά θα είναι. 

Θέμα 6270

ΘΕΜΑ Α1
α) Να ιεραρχήσετε τους παρακάτω βασικούς σταθμούς της εξέλιξης της χριστιανικής λατρείας σύμφωνα με τη χρονική τους σειρά:

1. Περίοδος δουλείας σε Άραβες, Λατίνους και Τούρκους.
2. Περίοδος από την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα.
3. Αποστολική εποχή.
4. Εποχή της ανάπτυξης, ακμής και άνθησης της λατρείας με το τέλος των
διωγμών.
5. Περίοδος της Εικονομαχίας.
(5 Μονάδες)

β) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι…
α. η πίστη και η ελευθερία
β. η λογική και η αγάπη
γ. η λογική και η ελεύθερη βούληση

2. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και
του έδωσε…
α. «πνεύμα δυνάμεως»
β. «αύρα αθανασίας»
γ. «πνοή ζωής»

3. Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης η ανθρώπινη φύση είναι…
α. θνητή και ατελής
β. χοϊκή και ουράνια
γ. πνευματική και άυλη

4. Ο άνθρωπος θα πετύχαινε την ομοίωσή του με τον Θεό…
α. με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης
β. με τη σωστή άσκηση της δύναμής του
γ. με τη δοξολογία του Θεού

5. Σύμφωνα με την Εκκλησία, η δοξολογία του Θεού πραγματοποιείται…
α. σε κάθε στιγμή της ζωής του
β. με το Βάπτισμα και το Χρίσμα
γ. με την ειδική ιεροσύνη
(5 Μονάδες)

γ) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.


«Η ανάμνηση των ………………… του Χριστού μάς βοηθά να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο την ευεργεσία της σωματικής ………….. αλλά και την ……………. της ψυχικής υγείας. Όταν ο Χριστός θεράπευε τον …………., του έδινε τη σωματική όραση και ταυτόχρονα τον οδηγούσε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ……………..».
(πνευματική πρόοδο / θεραπείας / ανάγκη / τυφλό / θαυμάτων)
(5 Μονάδες)

δ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η απομάκρυνση από τον Θεό ονομάζεται και πνευματικός θάνατος.
2. Αφού ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος τίποτε δεν είναι αιώνιο.
3. Οι άγιοι της Εκκλησίας βεβαιώνουν με τη ζωή τους τη νίκη του Χριστού
πάνω στον θάνατο.
4. Η πτώση φανερώνει την αδυναμία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο.
5. Η αθανασία είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όχι γνώρισμα της
ανθρώπινης φύσης.
(5 Μονάδες)

ε) Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).

1. Το έργο της Εκκλησίας είναι…
α. διδακτικό
β. φιλανθρωπικό
γ. λατρευτικό
δ. όλα τα παραπάνω
(5 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Πάσχα σημαίνει αιώνια ζωή, ζωή εν Χριστώ, κοινωνία μαζί Του· σημαίνει αλήθεια, ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. “Χαίρετε!” (να είστε χαρούμενοι), αυτή ήταν η πρώτη-πρώτη λέξη που είπε ο αναστημένος Κύριος στις μυροφόρες. Κι όταν αντάμωσε με τους Αποστόλους, τα πρώτα Του λόγια ήταν: “ειρήνη υμίν”»
(Αλέξανδρος Σμέμαν).
Αφού εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία του κηρύγματος του Χριστού να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία τα συσχετίζει με την Ανάστασή Του.
(25 Μονάδες)

Θέμα 6344

ΘΕΜΑ Α1
α) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Τα επιχειρήματα των ……………………. αντέκρουσαν οι ορθόδοξοι. Στην εικόνα του Χριστού δεν απεικονίζεται ούτε η θεία ούτε η ……………………. φύση. Αναπαριστάνεται ο ……………………. στον οποίο οι δύο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει “στα παλιά χρόνια ο Θεός ……………………. και ασχημάτιστος δεν εικονιζόταν διόλου. Τώρα που έγινε ορατός κατά σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους εικονίζω το βλεπόμενο ……………………. του Θεού”».
(σαρκωμένος Λόγος / εικονομάχων / ασώματος / ανθρώπινη / πρόσωπο)
(5 Μονάδες)

β) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.

1. Στην Εκκλησία μετάνοια θεωρείται η…
α. επιστροφή του νου, της καρδιάς, της θέλησης στον Θεό
β. δίκαιη τιμωρία για τα λάθη μας
γ. μετάδοση της Θείας Κοινωνίας

2. Στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ήταν γνωστή η πρακτική…
α. της εξαγοράς των αμαρτιών
β. της δημόσιας μετάνοιας
γ. των λαϊκών δικαστηρίων

3. Οτιδήποτε αναφέρεται στην εξομολόγηση…
α . είναι απόρρητο
β. καταχωρίζεται σε ένα ειδικό βιβλίο
γ. ανακοινώνεται στην εκκλησία

4. Κατά την Εκκλησία, όταν ο πιστός εξομολογείται…
α. αποκτά τη δυνατότητα να βελτιωθεί από μόνος του
β. ο ιερέας δικαιώνει όλα του τα λάθη
γ. ο Θεός συγχωρεί και θεραπεύει όλες του τις αστοχίες

5. Το μυστήριο της Εξομολόγησης τελεί ο Επίσκοπος, καθώς επίσης…
α. η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
β. κάθε πιστός χριστιανός που έχει γνώσεις ψυχολογίας
γ. έμπειρος ιερέας, ο οποίος λέγεται εξομολόγος ή πνευματικός
(5 Μονάδες)

γ) Να συνδυάσετε τα τελούμενα στο μυστήριο του Γάμου της πρώτης στήλης με τους συμβολισμούς τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).


          ΣΤΗΛΗ Α                                                           ΣΤΗΛΗ Β
     α. Δακτυλίδια                           1. Ένωση του άνδρα και της γυναίκας
     β. Στέφανα                                2. Χαρά και πανηγυρικό αίσθημα
     γ. Κοινό ποτήριο                       3. Κοινωνική αναγκαιότητα και απόδειξη γονιμότητας
     δ. Χορός του «Ησαΐα»              4. Σφραγίδα ένωσης και σταθερότητα της σχέσης,
     ε. Σάρκα μία                             5. Ανάμνηση αρχαίων τελετών προς τιμήν του Διονύσου
                                                       6. Κοινή συμμετοχή των συζύγων σε χαρά και σε λύπη
                                                       7. Επιβράβευση των συζύγων
(5 Μονάδες)

δ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς.
2. Τα αναγνώσματα είναι κείμενα της Καινής Διαθήκης.
3. Μετά τη Μικρή Είσοδο ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος.
4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.
5. Ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων είναι μέρος του μυστηρίου της Βάπτισης.
(5 Μονάδες)

ε) Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).

1. Η Θεία Ευχαριστία…
α. συστάθηκε από τον ίδιο τον Χριστό κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου
β. μετά την αποστολική εποχή χωρίστηκε από το δείπνο της αγάπης και τελούνταν πάνω στους τάφους των μαρτύρων
γ. κατά την αποστολική εποχή γινόταν μετά το δείπνο της αγάπης
δ. όλα τα παραπάνω
(5 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Η ορθόδοξη λατρεία είναι μία κίνηση να διακρίνουμε τον αληθινό Θεό, ο οποίος διαρκώς φανερώνεται στην καθημερινότητα και πραγματικότητα της ζωής μας, να τοποθετηθούμε μέσα στους κόλπους της αγάπης Τον, να εκφράσουμε ανταποδοτικά την ευχαριστία και την αγάπη μας, να κοινωνήσουμε τελικά μαζί Του, να περιχωρήσουμε στη χάρη και ενέργειά Του, να ζήσουμε τη συγγένεια μαζί Του…» (Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου).

Να διαλέξετε ένα στοιχείο που σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και να το σχολιάσετε παραπέμποντας σε κάποιο από τα θέματα του φετινού μαθήματος των Θρησκευτικών.
(25 Μονάδες)

Αναλυτικά όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων για όλα τα μαθήματα θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Τράπεζα Θεμάτων Α΄ Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου